نمونه رای|نمونه رای دادگاه|تغییر غیر مجاز اراضی

ساخت وبلاگ

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و محکومیت به موجب مواد 1 و 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴

شماره دادنامه ۵۲۴
تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ رای شعبه ۳۵دادگاه تجدید نظر استان تهران ......

با کلیک اینجا نمونه آراء تغییر کاربری بیشتری بخوانید

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32