نمونه رای دادگاه|مطالبه بهای اراضی تصرفی|مطالبه قیمت بهای روز از شهرداری

ساخت وبلاگ
چکیده : مطالبه پول زمین موقوفه ای که در طرح خیابان قرار گرفته استشماره دادنامه : ۲۳/۶۷۳ تاریخ : ۱۳۶۹/۱۲/۵ خل... با عنوان : نمونه رای دادگاه|مطالبه بهای اراضی تصرفی|مطالبه قیمت بهای روز از شهرداری بخوانید :

مطالبه پول زمین موقوفه ای که در طرح خیابان قرار گرفته است
شماره دادنامه : ۲۳/۶۷۳
تاریخ : ۱۳۶۹/۱۲/۵
خلاصه جریان پرونده
اداره حج و اوقاف و امور خیریه... به عنوان متصدی موقوفه آقای الف دادخواستی به طرفیت شهرداری... به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیون و هشتاد هزار ریال بابت قیمت ۱۱۳۵ مترمربع زمین که در طرح ایجاد خیابان مسجد جامع از پلاک ۱۱۱/۶۰۳ در مسیر خیابان قرار گرفته به دادگاه حقوقی یک... تقدیم و توضیح داده که شهرداری به وقفیت.....

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آرای بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32