وظایف کمیته مشاغل سخت| اعضای کمیته مشاغل زیان آور | صلاحیت کمیته مشاغل سخت

ساخت وبلاگ
چکیده : کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور۳_۱ تعریف و انواع مشاغل سخت و زیان آوربه موجب بند الف تبص... با عنوان : وظایف کمیته مشاغل سخت| اعضای کمیته مشاغل زیان آور | صلاحیت کمیته مشاغل سخت بخوانید :

کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
۳_۱ تعریف و انواع مشاغل سخت و زیان آور
به موجب بند الف تبصره ۲ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون فوق کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی شیمیایی مکانیکی بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی جسمی و روانی در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند.....

مقررات و آرای بیشتری در این مورد اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : جمعه 6 شهريور 1394 ساعت: 14:32